Odměna


Chtete zjistit výši naší odměny za vyřízení Vaší záležitosti či právní zastoupení? Kontaktujte nás prostředníctvím sekce online právní poradna nebo, upřednostňujete-li osobní kontakt, využijte uvedených kontaktů.

Výše odměny za poskytnuté právní služby je obvykle určena dohodou mezi advokátem a klientem, a to v závislosti na právní a časové náročnosti požadované služby. Není-li odměna advokáta sjednána dohodou, řídí se ustanoveními vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb, ve znění pozdějších předpisů, o  mimosmluvní odměně.

Odměna může byt sjednána jako hodinová, za úkon, paušální nebo pevně stanovená za případ.

Jsme plátci DPH.