Notářské služby:

  • domluvíme veškeré služby u notáře, s nímž dlouhodobě úzce spolupracujeme,
  • notář realizuje veškeré zajištění vzniku, změn, prodejů a likvidací společností a podniků včetně valných hromad, notářských zápisů, notářských úschov, sepisování závětí apod.
  • notář dojíždí pravidelně do sídla naší kanceláře