Rodinné právo:

  • rozvod manželství - zastoupení v rozvodovém řízení (sporný rozvod i tzv. smluvený rozvod) včetně sepisu potřebných smluv o vypořádání vzájemných majetkových vztahů, práv a povinností společného bydlení, vypořádání společného jmění manželů
  • majetkové vztahy mezi manžely (sepsání předmanželské smlouvy, zajištění rozšíření nebo zúžení společného jmění manželů notářem)
  • zastupování ve věcech úpravy rodičovské zodpovědnosti k nezletilým dětem pro dobu před i po rozvodu manželství včetně úpravy styku rodiče s dítětem
  • výživné nezletilých dětí - zvýšení/snížení vyživovací povinnosti rodiče k nezletilým dětem
  • úprava vyživovací povinnosti mezi manžely a rozvedenými manžely
  • náklady neprovdané matky a těhotné ženy
  • osvojení, pěstounská péče, svěření dítěte do péče jiné osoby než rodičů (např. prarodičů, profesionální pěstounská péče)
  • žaloba na určení/popření otcovství