Vymáhání pohledávek:

  • zastupování při vymáhání pohledávek z obchodního styku i jiných pohledávek
  • zastupování v soudním řízení a rozhodčím řízení
  • zastoupení v exekučním řízení a insolvenčním řízení