Založení společnosti s ručením omezeným:
  • příprava společenské smlouvy/zakladatelské listiny formou notářského zápisu,
  • složení základního jmění společnosti, nebo jeho části,
  • získání živnostenského oprávnění/živnostenských listů,
  • zápis obchodní společnosti do obchodního rejstříku,
  • registrace společnosti u finančního úřadu.