Trestní a přestupkové právo:

  • obhajoba  podezřelých, obviněných,obžalovaných a poškozených v přípravném řízení a v trestním řízení před soudy všech stupňů
  • příprava trestních oznámení
  • příprava řádných a mimořádných opravných prostředků (dovolání, obnova řízení, stížnost pro porušení zákona, ústavní stížnost a další)
  • obhajoba mladistvých a veškeré úkony dle zákona o soudnictví ve věcech mládeže, trestná činnost mladistvých
  • příprava stížnosti proti usnesení o vzetí do vazby/ponechání ve vazbě, usnesení o zahájení trestního stíhání, apod.
  • příprava žádosti o propuštění z vazby na svobodu (s nabídkou nahrazení vazby peněžitou zárukou, dohledem probačního úředníka, písemným slibem, zárukou zájmového sdružení), podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody, odklad výkonu trestu, upuštění od výkonu trestu, přerušení výkonu trestu, apod.
  • alternativní způsoby ukončení trestního řízení (podmíněné zastavení trestního stíhání a narovnání)
  • obhajoba ex offo/ustanovený obhájce