Ochrana osobních údajů / GDPR:

  • Komplexní audity ochrany osobních údajů
  • Přezkoumávání celkového souladu současného stavu s předpisy na ochranu údajů
  • Revize a úprava veškeré dokumentace nevyhovující  předpisu na ochranu osobních údajů
  • Zastupování u Úřadu na ochranu osobních údajů České republiky
  • Vypracovávání a přezkoumávání interních směrnic týkajících se zpracování údajů
  • školení v oblasti ochrany osobních údajů a GDPR
  • zastupování klientů ve správním řízení ve vztahu k osobním údajům