Právní služby

 • Proč si vybrat právě nás?

  Flexibilita

  Důvěrnost zjištěných iformací / diskrétnost

  Při naší práci využíváme systém ASPI, který umožňuje přístup k aktuálním zněním zákonů, literatuře a judikatuře

  Spolupracujeme s odborníky z jiných profesních odvětí (exekutoři, znalci, účetní poradci). Jsme tedy schopni poskytnout komplexní služby přizbůsobené potřebám klienta.

 • Služby

  Poskytujeme komplexní služby v oblasti obchodního, občanského, trestního a přestupkového, rodinného, správního, pracovního a municipáního práva.

 • Odměna

  Chtete zjistit výši naší odměny za vyřízení Vaší záležitosti či právní zastoupení? Kontaktujte nás prostředníctvím sekce online právní poradna nebo upřednostňujete-li osobní kontakt, využijte uvedených kontaktů.

  Výše odměny za poskytnuté právní služby je obvykle určena dohodou mezi advokátem a klientem, a to v závislosti na právní a časové náročnosti požadované služby. Není-li odměna advokáta sjednána dohodou, řídí se ustanoveními vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb, ve znění pozdějších předpisů, o  mimosmluvní odměně.

  Odměna může byt sjednána jako hodinová, za úkon, paušální nebo pevně stanovená za případ.

  Jsme plátci DPH.