Pracovní právo:

 • Vypracovávání smluv o pracovním poměru a smluv pro vedoucí pracovníky, dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohoda o provední práce a dohoda o pracovní činnosti)
 • Individuální vyjednávání se zaměstnanci, kolektivní smlouvy
 • změny a ukončení pracovního poměru (dohoda, okamžité zrušení, výpověď, zrušení pracovního poměru ve zkušební době, skončení pracovního poměru na dobu určitou, otázka tzv. řetězení pracovních poměrů na dobu určitou)
 • odměňování zaměstnanců za práci, mzdový výměr, náhrada mzdy, srážky ze mzdy
 • nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru
 • Vypracovávání interních směrnic a pracovních řádů
 • Agenturní zaměstnávání (najímání externích zaměstnanců)
 • Zastupování ve sporech vzniklých v souvislosti s pracovními poměry
 • povinnosti zaměstnavatele při skončení pracovního poměru (odstupné, pracovní posudek, potvrzení o zaměstnání)
 • probblematika dovolené na zotavenou, mateřské a rodičovské dovolené,  pracovní doby, práce přesčas, pracovní cesty a překážek v práci na straně zaměstnance/zaměstnavatele
 • příprava konkurenční doložky a kvalifikační dohody
 • problematika pracovních úrazů, nemocí z povolání, náhrady škody a náhrady ztráty na výdělku
 • sepsání dohody o "hmotné odpovědnosti", dohody o odpovědnosti za ztrátu svěřených předmětů a dohody o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování
 • sepsání pracovněprávních žalob a podání soudu (žaloba o: neplatnost převedení na jinou práci, neplatnost přeložení do jiného místa výkonu práce a o náhradu mzdy, uložení povinnosti zařadit zaměstnance na původní místo, neplatnost výpovědi a náhradu mzdy, neplatnost okamžitého zrušení pracovního poměru a náhradu mzdy, vydání bezdůvodného obohacení, náhradu škody, odškodnění pracovního úrazu, apod.)
 • otázky agenturního zaměstnávání