Ověřování podpisů:

  • ověřování pravosti podpisu na listinách sepsaných i nesepsaných advokátem